Habiliteringen - Ansökan om insatser

Du som omfattas av LSS kan ansöka om olika insatser inom Habiliteringen, som exempelvis stöd från arbetsterapeut, kurator, logoped, fysioterapeut och psykolog.

För att få ha rätt till insatserna inom Habiliteringen ska du

  • ha en intellektuell funktionsnedsättning eller autism (tillhöra personkrets 1)
  • vara född år 1974 eller tidigare
  • ha daglig verksamhet eller bo på ett LSS-boende.

Mer om Habiliteringen Malmö stad

Vem kan skicka in ansökan?

Du som omfattas av LSS kan själv ansöka, men ansökan kan också göras av din vårdnadshavare, gode man, förvaltare eller fullmaktshavare.

Ansökan skickas med brev till

Habiliteringen
Funktionsstödsförvaltningen
205 80 Malmö

Observera att Habiliteringen inte tar emot ansökningar via e-post!