Insatser enligt LSS/SoL - Ansökan

Har du en funktionsnedsättning kan du ansöka om flera olika insatser inom LSS och socialtjänstlagen (SoL).

Läs mer om stöd och insatser enligt LSS

Till din ansökan ska du bifoga

  • läkarintyg
  • dokumentet där det står vem som är din goda man, förvaltare eller fullmaktsinnehavare (om någon av dessa personer skickar in ansökan åt dig). 

Vem kan ansöka?

Ansökan om insatser kan antingen göras av dig själv, vårdnadshavare, din goda man, förvaltare eller fullmaktshavare.

Kortare handläggningstid

För att handläggningstiden för din ansökan ska bli så kort som möjligt ska den

  • vara komplett från början med alla bilagor (om du kompletterar efter inskickad ansökan kan handläggningstiden bli längre)
  • vara underskriven av samtliga vårdnadshavare (om ansökan gäller för en minderårig person).

Ansökan skickas med brev till

Malmö stad
Funktionsstödsförvaltningen
Avd myndighet och socialpsykiatri, enhet myndighet
Fänriksgatan 1
205 80 Malmö

Tänk på att funktionsstödsförvaltningen inte tar emot ansökningar via e-post!