Lotteritillstånd - Ansökan & redovisning

För att anordna lotteri måste föreningar oftast ansöka om ett tillstånd från Malmö stad. 

Avgiften för ett lotteritillstånd är 300 kr plus att 3 procent av intäkterna ska gå till lotterikontrollanten. Behöver jag ett lotteritillstånd?
 

Villkor innan ansökan

Föreningen ska:

  • ha haft sin verksamhet i cirka två år.
  • ha sin föreningsverksamhet och tänkt lotteriverksamhet i Malmö.
  • ha ett syfte och en verksamhet som kan gynna alla.
  • välkomna alla som medlemmar i föreningen.
  • behöva lotteriinkomster för sin verksamhet.
  • jobba för sina medlemmars intressen.
  • ha en person som kan vara föreståndare för lotteriet.

När du uppfyller villkoren – fyll i och skicka in

  • "Lotteriansökan" – hittas under Hämta blanketter.
  • "Lotteriredovisning" – hittas under Hämta blanketter.

Ansökningsblanketten skickas till: 

Malmö Fritidsnämnd
Henrik Smithsgatan 13
205 80 Malmö
 

Efter ansökan

När fritidsnämnden har beviljat lotteritillstånd så utses en extern lotterikontrollant till er förening. Lotteriet planeras tillsammans med kontrollanten. När er förening har avslutat ett lotteri ska ni, tillsammans med er utsedda kontrollant, lämna in blanketten "Lotteriredovisning" till fritidsnämnden. Redovisningsblanketten hittar du under Hämta blankett. 

Redovisningsblanketten skickas till: 

Malmö Fritidsnämnd
Henrik Smithsgatan 13
205 80 Malmö