Transportdispens - Ansökan

Här ansöker du om transportdispens vid behov när ditt fordon avviker från trafikförordningens eller lokala trafikföreskrifters bestämmelser om fordons bredd, längd eller vikt.

Mer om tunga, långa och breda transporter

Det är viktigt att du skickar in ansökan om transportdispens i god tid före planerad transporttidpunkt.

Introduktion - kom igång med e-tjänsten transportdispens

Avgifter för ansökan

Breda transporter, högst 4,5 meter: 700 kronor
Breda transporter, över 4,5 meter: 1 350 kronor

Långa transporter, högst 35 meter: 700 kronor
Långa transporter, över 35 meter: 1 350 kronor

Tunga transporter: 1 350 kronor

Om din transport uppfyller två av ovanstående kriterier, exempelvis om transporten är över 4,5 meter bred men under 35 meter lång, faktureras endast den högsta avgiften.

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret
transportdispenser@malmo.se
020-34 45 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniskanamnden@malmo.se