Skolval för förskoleklass & skola årskurs 7 - Ansökan

Skolvalet för läsåret 2019/2020 pågår den 10-31 januari 2019. 

Denna ansökan gäller för dig vars barn ska:

  • börja förskoleklass
  • börja årskurs 7 men som i nuläget går på en skola där den årskursen inte finns.

I ansökan ska du välja tre olika skolor som du vill ansöka till. Börja med ditt förstahandsval.

Om ni är två vårdnadshavare måste ni båda signera ansökan. Det innebär också att ni måste vara överens om ert skolval. Om du är ensam vårdnashavare kan du själv registrera ansökan.

För dig som inte har e-legitimation - kom till Öppet hus 10-31 januari

Om du inte har bank-id måste du besöka vårt öppna hus där du får en blankett för att göra skolvalet.

Mer information om tider för Öppet hus

Tips innan du ansöker:

Mer information om skolvalet

Skolvalet för grundskola & förskoleklass steg för steg

Placeringsregler för skolvalet

Lathundar för skolvalet

  1. Så gör du skolvalet i tjänsten
  2. Så godkänner du skolvalet i tjänsten

Kontaktuppgifter

Frågor om skolvalet

040-34 90 10

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten