Förskola, fritidshem och familjedaghem - Räkna ut avgift

Här kan du räkna ut din månadsavgift för plats på förskola, fritidshem eller familjedaghem (hos dagbarnvårdare). Avgiften är baserad på ditt hushålls totala medelinkomst per månad. 

OBS! Från och med augusti det år ditt barn fyller tre år är avgiften reducerad under augusti-maj, men under juni och juli betalas full avgift. I räkneverktyget visas endast den reducerade avgiften för barn över tre år.

Allmänna regler för avgifter

Följande uppgifter ska du fylla i för att räkna ut din månadsavgift

1. Vilka inkomster ditt hushåll har

Avgiften baseras på den totala skattepliktiga inkomsten som ditt hushåll har per månad. Din avgiftsgrundande inkomst är normalt din lön före skatt (det vill säga bruttoinkomst).

2. Hur många barn du har

En familj betalar för max tre barn som samtidigt är inskrivna i förskola, fritidshem eller familjedaghem – under förutsättning att barnen är folkbokförda på samma adress. Du betalar ordinarie avgift för yngsta barnet och får syskonrabatt för barn två och tre. För fjärde barnet betalar du ingen avgift. Börja med att fylla i det yngsta barnet (barn 1).

3. Vilken typ av plats ditt barn har

Vilken typ av plats ditt barn har påverkas av ditt barns ålder samt din sysselsättning – till exempel om du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig.

Kontaktuppgifter

Förskoleförvaltningen

forskola@malmo.se

040-34 97 97

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden

forskola@malmo.se