Betyg från skolor i Malmö - Beställ kopia

Här kan du beställa Malmö stadsarkivs kopior av dina betyg från både kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor samt komvux-utbildningar i Malmö stad. Du kan även beställa ut betyg från den gamla vårdhögskolan.

De allra flesta får beställningen inom tio arbetsdagar. 

Mer om Malmö stadsarkiv

Betyg från de senaste 5 åren? Kontakta skolan

Om du vill beställa betyg som du fått under de senaste 5 åren kan du först och främst kontakta den skola varifrån du fick betyget – innan du skickar en beställning till stadsarkivet. Det är nämligen mycket möjligt att skolan har kvar betyget i sitt arkiv.

Uppgifter som måste finnas med i din beställning

Följande uppgifter måste vara korrekta och finnas med i din beställning:

  • namn på skolan där du fick betyget
  • kurs/linje/program (för komvux och eftergymnasiala utbildningar)

Skickar du in ofullständiga uppgifter kan din beställning avslås.

Om du saknar en beställning

Tänk på att kontrollera din mapp för skräppost om du saknar en beställning från stadsarkivet. Vissa e-posttjänster, som bland annat Hotmail, tar emot stadsarkivets utskick direkt i skräpmappen.

Vill du vara anonym?

Om du vill vara anonym går det bra att skicka in ett vanligt pappersbrev till stadsarkivet och be om att få ut handlingarna över disk.

Brevet skickas till

Stadsarkivet
205 80 Malmö

När kan jag hämta min beställning?

Handläggningen kan ta tid beroende på ärendebelastning. Stadsarkivet kontaktar dig när din beställning är klar att hämta. För att vara säker på att du får rätt handlingar får du gärna ange ett alias eller en kod som vi kan skriva på kuvertet.

Du kan inte vara anonym om du önskar att få ut sekretessreglerade handlingar.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa