Felanmälan - gator, torg och parker

Här kan du till exempel felanmäla en trasig lampa, nedskräpning, felparkering eller skadegörelse.

Du kan enbart göra en felanmälan per tillfälle.

Exempel på saker du kan felanmäla via denna tjänst:

 • gatubelysning
 • trafiksignaler
 • papperskorgar
 • snöröjning och halkbekämpning
 • råttbo i buskar eller om du ser många råttor på ett specifikt ställe
 • skyltar
 • felparkering
 • offentliga toaletter
 • stopp i brunnar
 • gator och vägar
 • cykelbanor, gångbanor, trottoarer
 • med mera.

Mer information om hur lång tid det kan ta innan en trasig gatlykta lagas.

Efter att du har skickat in din felanmälan

Efter att du registrerat en felanmälan får ditt ärende ett unikt ärendenummer. Via det ärendenummer kan du få återkoppling på vad som har hänt med din felanmälan.

Alla ärendena hanteras olika snabbt. I vissa fall får du besked direkt över telefon. I andra fall kan det handla om ärenden som är svåra att lösa, då kan det behövas mer tid. Det som anmäls hanteras även olika snabbt beroende på hur allvarliga felen är. Senast två veckor efter din anmälan ska du ha fått besked. Det kan vara ett svar om vad som har gjorts, men kan även vara svar om vad som ska göras åt felen längre fram.

För att administrera din felanmälan/synpunkt krävs registrering i Malmö stads dataregister. Mer information om hur Malmö stad hanterar personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret

kundservice.fgk@malmo.se

020-34 45 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden

kundservice.fgk@malmo.se