Byta grundskola vid flytt inom Malmö - Ansökan

Du kan ansöka om skolbyte i samband med att du flyttar till en ny adress inom Malmö. Du som deltar i bytet erbjuds skolplats löpande under terminen. 

Du kan ansöka 2 månader innan och 2 månader efter inflyttningsdatum.

Ditt barn kan vara med i skolbytet om följande villkor är uppfyllda:

  • Ditt barn går på en kommunal skola i Malmö.
  • Ditt barn flyttar inom Malmö till ny adress.
  • Ditt barn vill byta till en annan kommunal skola under terminen.

Mer om skolbyte för dig som flyttat inom Malmö under aktuellt läsår.

För att din ansökan ska vara giltig måste

  • en kopia på ett undertecknat bostadskontrakt bifogas i din ansökan (adress och tillträdesdatum måste framgå)
  • barnets samtliga vårdnadshavare skriva under ansökan.

Ansökan och kopia på bostadskontrakt skickas till

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Skolplaceringsenheten

skolplaceringsenheten.grf@malmo.se

040-34 90 80

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se