Kostnadsfritt busskort för elever i årskurs 7-9 - Intresseanmälan och besked

Du som går i årskurs 7–9 har rätt till busskort om färdvägen mellan skolan och hemmet är minst 4 kilometer. Intresseanmälan för kostnadsfritt busskort ska göras inför varje nytt läsår.

Om du tror att du uppfyller kraven och är i behov av busskort inför läsåret 2019/2020 kan du från och med den 2 april göra en intresseanmälan för ett kostnadsfritt busskort.

Det här gäller för kostnadsfritt busskort

  • Det kostnadsfria busskortet omfattar endast elever folkbokförda i Malmö stad och gäller inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
  • Skolan beställer och delar ut busskortet.
  • Om du inom kort flyttar och avser att anmäla intresse för ett busskort utifrån en kommande adress behöver du styrka den genom att bifoga en kopia på ditt bostadskontrakt. Detta för att vi ska mäta avståndet utifrån den nya adressen.

Mer om kostnadsfritt busskort

Intresseanmälan via e-tjänst
Om du ska skicka in intresseanmälan via grundskolans e-tjänst behöver du e-legitimation.

Intresseanmälan via blankett skickas till

Grundskoleförvaltningen
Skolplaceringsenheten
205 80 Malmö

Efter du skickat in intresseanmälan via e-tjänst
Om du gjort en intresseanmälan via e-tjänsten kommer du få ett mejl om att beskedet är klart och du kan då logga in i e-tjänsten (vårdnadshavarportalen) för att ta del av detta.

Efter du skickat in intresseanmälan via blankett
Om du skickat en intresseanmälan via blankett så kommer ett besked via post eller mejl.

Kontaktuppgifter

Skolplaceringsenheten

skolplaceringsenheten.grf@malmo.se

040-34 90 80

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se