Skolval för förskoleklass & skola årskurs 7 - Beslut om skolplacering

Du som deltagit i skolvalet och ansökt om plats i förskoleklass eller i årskurs 7 kan se ditt barns skolplacering i e-tjänsten. 

Du behöver inte tacka ja utan skolan kommer kontakta dig för mer information om skolstarten.

Skolplacering i skolvalet läsåret 2019/2020

Beslut om placering i årskurs 7 skickas med post och kommer vecka 13.

Beslut om placering i förskoleklass skickas med post och kommer vecka 15.

Mer om skolvalet – att välja förskoleklass & skola årskurs 7

Kontaktuppgifter

Skolplaceringsenheten

skolplaceringsenheten.grf@malmo.se

040-34 90 80

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se