Ekonomiskt bistånd - Följ ditt ärende

Den här sidan är till för dig som redan har kontakt med en socialsekreterare om ekonomiskt bistånd och vill följa ditt ärende i e-tjänsten Mitt försörjningsstöd.

Läs mer om ekonomiskt bistånd.

Observera att e-tjänsten har fått ett nytt och modernare utseende. Du kan följa ditt ärende på samma sätt som tidigare. Du kan även se dina dokument i Mitt försörjningsstöd, som exempelvis dina genomförandeplaner.

Har du problem med e-tjänsten?

Läs om orsaker till problemen samt tips och råd som kan vara till hjälp.

Kontaktuppgifter till socialtjänstens receptioner

Socialtjänst Norr
E-post: asf.norr@malmo.se
Tel: 040-34 60 30

Socialtjänst Öster
E-post: asf.oster@malmo.se
Tel: 040-34 33 69

Socialtjänst Söder
E-post: asf.soder@malmo.se
Tel: 040-34 57 00

Socialtjänst Väster
E-post: asf.vaster@malmo.se
Tel: 040-34 61 00

Socialtjänst Innerstaden
E-post: asf.innerstaden@malmo.se
Tel: 040-34 54 51

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@malmo.se