Insatser enligt LSS - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Har du en funktionsnedsättning kan du ansöka om flera olika insatser inom LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Till din ansökan ska du bifoga läkarintyg. Du kan även komplettera din ansökan med intyg från logoped, ....

Ansökan om insatser kan antingen göras av

  • dig själv
  • vårdnadshavare (vid två vårdnadshavare krävs bådas signering)
  • god man, förvaltare eller fullmaktshavare.

Om du som ansöker är god man, förvaltare eller fullmaktshavare behöver du bifoga intyg som stärker din roll.

Kontaktuppgifter

Funktionstödsförvaltningen

fsf@malmo.se

040-34 93 00

Personuppgiftsansvarig

Funktionsstödsnämnden

fsf@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa