Båtplats - Registrering i kösystem

För att få arrendera (hyra) en förtöjningsplats behöver du registrera dig i Malmö stads båtplatskö. Alla kommunens förtöjningsplatser i kanalen och Västra hamnen förmedlas genom denna kö.

Läs mer om båtplatser i Malmö stad

När du registrerar dig behöver du ange vilket hamnområde du är intresserad av samt vilken storlek du önskar på förtöjningsplatsen.

  • För att registrera dig måste du ha fyllt 18 år.
  • Du är skyldig att lämna fullständiga och riktiga uppgifter i din anmälan.
  • Köavgiften är 300 kronor per år. Avgiften regleras efter taxa som sätts av kommunfullmäktige och kan därför ändras.

När en förtöjningsplats blir ledig i det önskade hamnområdet fördelas den utifrån köpoäng samt om platsen överensstämmer med den önskade storleken. Om du blir erbjuden en plats har du tre arbetsdagar på dig att tacka ja.

Innan du registrerar dig rekommenderar vi att du läser igenom Malmö stads köregler nedan.

Du som vill byta båtplats

Om du redan hyr en förtöjningsplats men vill byta till en mindre eller större plats behöver du registrera dig i kön. Du får förtur i kön eftersom den gamla platsen samtidigt blir tillgänglig för någon annan.

Regler för kösystemet

Köavgiften
En faktura på köavgiften skickas automatiskt ut vid anmälan och därefter årligen, via e-post. Betalar du inte avgiften i tid förlorar du din plats i kön. Du är skyldig att själv se till att avgiften betalas i tid. Efter att du betalt köavgiften kan den inte återbetalas till dig.

Köpoäng
Samma datum som du betalat köavgiften aktiveras din anmälan och då börjar även dina köpoäng att räknas. Varje dag i kön ger ett poäng och antalet köpoäng används som grund vid fördelning av förtöjningsplatser.

Om du tackar nej till en förtöjningsplats
Om du tackar nej till ett erbjudande om förtöjningsplats fem gånger blir du spärrad i fem månader. Tänk på att ett uteblivet svar vid erbjudande räknas som ett nej och du har ingen möjlighet att få förlängd svarstid. Vid erbjudande om förtöjningsplats är svarstiden tre arbetsdagar.