ApN - Skicka in en fullmakt åt utsedd föreningsadministratör

Den här tjänsten kräver inloggning

Här fyller du som styrelsemedlem i en fullmakt för att ansöka om rollen som föreningsadministratör åt en person i föreningen som valts ut av föreningens styrelse.

  • Utsedd föreningsadministratör får behörighet att ändra föreningens kontaktuppgifter, ansöka om bidrag och ansvara för närvarorapportering.
  • När fritidsförvaltningen godkänt ansökan kommer den utsedda föreningsadministratören fått ett mejl med inloggningsuppgifter till ApN.
  • För varje ny föreningsadministratör behöver föreningen skicka in en ny fullmakt.
  • En förening kan utse max tre föreningsadministratörer, förutom i vissa undantagsfall som måste få ett särskilt godkännande av fritidsförvaltningen (kontakta oss för detta).

OBS! Föreningsadministratörer utses alltid av föreningens styrelse. Du kan inte utse dig själv till föreningsadministratör. Föreningsadministratören är personligen ansvarig för konto och de uppgifter som hanteras. Inloggningsuppgifter får inte överlåtas.

Mer information om ApN.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Förening registrerad på fritidsförvaltningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa