Insatser inom vård och omsorg - Ansökan

Här kan du som är äldre/senior, vuxen med fysisk funktionsnedsättning eller somatisk sjukdom ansöka om hjälp och stöd inom vård och omsorg via vår e-tjänst eller via blankett.  

Exempel på stöd som du kan få utifrån dina behov:

  • Hemtjänst
  • Trygghetslarm
  • ledsagning
  • avlastning för anhörig
  • dagverksamhet
  • vårdboende eller gruppboende

Mer information om vård och omsorg.

Återkoppling på din ansökan ser inom tre dagar om du ansöker via e-tjänsten. Vill du att vi tar kontakt tidigare, eller om du inte vill använda e-tjänsten eller blanketten, så kan du eller en anhörig kontakta biståndshandläggare per telefon. 

Om du ansöker vi blankett ska du skicka den till:

Malmö stad
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Avdelningen myndighet
205 80 Malmö

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa