Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg (EPO) - inrapportering av barnlistor

Den här tjänsten kräver inloggning

Rapportering

Barnrapporteringen ska vara förskoleförvaltningen tillhanda senast den 20e, månaden innan rapporteringen avser. Rapportera barnen i personnummerordning för förenkling av hantering.

Planerade framtida inskrivningar

Barnlistan innehåller även en fortsättningssida där du ska rapportera in framtida inskrivningar för de kommande tre månaderna. När ett barn börjat i verksamheten ska du flytta över det till barnlistan.

Barn med skyddad identitet

Om barn med skyddad identitet finns placerade i verksamheten ska du inte skriva dessa barns namn eller personnummer på listan. Du ska istället ersätta dessa barns namn och personnummer med xxxx. Om det tillkommer NYA barn med skyddad identitet och som ska påbörja placering ska du meddela detta till Placeringsenheten via telefon för säker hantering av inskrivning. Meddela då barnets namn, personnummer och placeringsstart.

Barn folkbokförda i annan kommun

Om det finns barn placerade i verksamheten som är folkbokförda i annan kommun väljs ett alternativ i kolumnen ”kommun”. Från och med den dagen ett barn folkbokför sig i annan kommun upphör rätten att få ersättning från Malmö stad. Det är då barnets hemkommun som beslutar om grund-och tilläggsbelopp till den pedagogiska omsorgen (8 kap. 21-23 § skollagen).

Vistelsetid och sista omsorgsdag

Under kolumnen ”vistelsetid” finns fyra alternativ att välja mellan:

  • heltid (heltidsersättning)
  • arbetssökande (heltidsersättning) 
  • föräldraledig
  • allmän förskola 

I kolumnen för ”sista omsorgsdag” skriver du datumet för barnets faktiska sista dag i verksamheten.

Det är viktigt att markera samt avmarkera i kolumnen längst ut till höger i listan med ett X om det har skett förändringar sedan föregående rapportering. Denna kolumn används även för att fylla i datum för föräldraledighet.

Utökad vistelsetid

I kolumnen för ”utökad vistelsetid” ska du rapportera från och med vilket datum förskolechef har beviljat ett barn utökad vistelsetid. Detta datum ska stå kvar på kommande rapporteringar under HELA perioden då barn har utökad vistelsetid. Även vistelsetiden ska rapporteras som ”heltid” under hela perioden. När perioden för utökad vistelsetid har gått ut ska du markera det som en förändring och datumet under kolumnen ”utökad vistelsetid” tas bort. Vistelsetiden ändras därmed till barnets aktuella vistelsetid.

Utbetalning av ersättning

I slutet av varje månad jämförs barnlistorna med förskoleförvaltningens placeringssystem för att genomföra nästkommande månads utbetalning av bidrag.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa