MTT Anmälan av förändringar inom ägar- och ledarkretsen

En huvudman som har getts godkännande att i Malmö bedriva förskoleverksamhet är från och med den 1 januari 2019 tvungen att anmäla förändringar i ägar- och ledningskretsen till förskolenämnden i Malmö stad. Anmälan ska göras senast en månad från det att förändringen genomförts.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa