Borgarskolan - utlån av digital enhet (Emmeli test)

Den här tjänsten kräver inloggning

Denna tjänst gäller enbart för dig vars barn går i gymnasiet på Borgarskolan i Malmö.

Under sin skoltid på Borgarskolan får ditt barn möjlighet att låna en digital enhet av skolan. För att hen ska kunna hämta ut sin dator måste du som vårdnadshavare först signera en överenskommelse med skolan. Det gör vi via denna e-tjänst. 

Tjänsten kan användas av:

  • Vårdnadshavare (räcker med en (1), valfritt att två (2) vårdnadshavare signerar)
  • Myndig elev

Gällande god man/överförmyndare  

Tjänsten kan inte användas om du är god man eller överförmyndare för en elev. Då ska du använda en manuell blankett som du får av elevens skola. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa