Organisationsstöd inom funktionsstöd och äldreområde - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Organisationsstöd är ett ekonomiskt stöd till organisations som verkar inom socialt område och gäller verksamhet under ett helt kalenderår. Sista ansökningsdag är 1 juni 2019.

Bilagor som ska bifogas i del 6 av ansökan:

 • Verksamhetsberättelse för 2018
 • Resultaträkning för 2018
 • Balansräkning för 2018
 • Revisionsrapport för 2018 (underskriven av revisor)
 • Preliminär budgetplan för 2020
 • Preliminär verksamhetsplan för 2020
 • Årsmötesprotokoll för 2019 (underskriven)
 • Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2019 (underskriven)
 • Organisationens stadgar

Vilka kan söka verksamhetsstöd?

I första hand beviljas ideella föreningar och organisationer ekonomiskt stöd. Organisationen ska bedriva verksamhet lokalt i Malmö och följa Malmö stads värdegrund. Mer information om ansökningskrav och processen hittar du här.

Bra att veta

 • Du kan spara redan påbörjade ansökningar i e-tjänsten. Sparade ansökningar hittar du sedan på Mina sidor.
 • Systemet automatiskt loggar ut er utan varning efter 60 minuters inaktivitet. Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete
 • För att ladda ner en PDF-översikt över ansökan, klicka på Hämta blankett. Denna PDF är endast ett arbetsdokument och kan inte användas för att ansöka.

Spara och överlåt ärenden

På Mina sidor kan du också överlåta sparande ärenden till någon annan. Klicka på Överlåt ärende och fyll i uppgifterna. Om du inte fyller i e-postadress eller mobilnummer kan personen hitta det överlåtna ärendet genom att logga in på Mina sidor.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Att den som ansöker företräder en organisation som verkar inom det sociala området i Malmö
 • Organisationsnummer
 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa