3D-stadsmodell - beställning av utdrag

Den här tjänsten kräver inloggning

Utdrag från Malmös 3D-stadsmodell kan bland annat användas till:

  • Projektering
  • Visualisering
  • Planering
  • Analys

Du kan bland annat välja att beställa:

  • 3D-volymer (Byggnad - LOD2)
  • Laserdata
  • Terräng och ytmodeller

Här kan du läsa mer om 3D-data i vår stadsmodell och även information om prisuppgifter

Du får prisuppgift efter inskickad beställning

Därefter kan du själv välja om du vill gå vidare med beställningen eller inte. Konsult åt förvaltning på Malmö stad interndebiteras.
I Malmö stad fakturerar vi för geodata samt arbetstid enligt gällande taxa.

3D-data kan levereras i många olika format

Genom dialog hittar vi det som bäst passar era ändamål.
Exempel på olika filformat som vi levererar är ASCII Grid, Geotiff, OBJ, Collada, FBX, LAS, LAZ, DWG, SketchUp

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa