Insatser i hemmet enligt SoL - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Genom den här tjänsten kan du eller din legala företrädare ansöka om trygghetslarm och/eller insatser från hemtjänst. Exempel på hemtjänstinsatser är matdistribution, inköp, städ, tvätt eller personlig omsorg.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa