Borgerlig vigsel - Bokning

Den här tjänsten kräver inloggning

Ni kan boka tid för borgerlig vigsel i Malmö stads rådhus. Alla borgerliga vigslar äger rum på fredagar eller lördagar och tar cirka 10 minuter.

Mer information om borgerlig vigsel i rådhuset

Handlingar att skicka in före vigseln

Senast två veckor före vigselceremonin ska ni skicka in följande handlingar till Malmö stad:

  • Intyg om hindersprövning från Skatteverket
  • Vigselbevis från Skatteverket
  • Namn och adressuppgifter till två vittnen (ETT förnamn, ett eller flera efternamn, adress, postnummer och ort)
  • Namn och adressuppgifter till eventuell tolk

Observera att den bokade vigseltiden stryks om inte handlingarna kommit in i tid.

Om du har e-legitimation

Har du e-legitimation kan du ange kontaktuppgifter till 2 vittnen och eventuell tolk i chatten på Mina sidor efter att du bokat tid för vigseln.

Intyg om hindersprövning och vigselbevis i original skickar ni via post till Stadskontoret, Vigselexpeditionen, 205 80 Malmö. Ni kan också lämna in handlingarna på Stadshusets reception, August Palms plats 1.

Om du saknar e-legitimation

Saknar du e-legitimation kan du boka vigsel genom att ringa Malmö stad på 040-34 10 00, måndag-fredag klockan 08.00-17.00.

Skicka in samtliga handlingar senast två veckor före vigseln via post till Stadskontoret, Vigselexpeditionen, 205 80 Malmö. Ni kan också lämna in handlingarna på Stadshusets reception, August Palms plats 1.

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

kommunstyrelsen@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa