Borgerlig vigsel - bokning

Den här tjänsten kräver inloggning

Borgerlig vigsel i Sverige är ett alternativ till kyrklig vigsel. Det är Länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare.

Alla borgliga vigslar äger rum på lördagar mellan kl 10.00-12.00.

Hindersprövning

En borglig vigsel kräver att ni har en giltig hindersprövning. Denna ska ha skickats in per post senast 2 veckor innan ert datum för vigsel. Hindersprövningen ska skickas till: 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa