Demo Erbjudandefunktion

Den här tjänsten kräver inloggning
  • Aktiveras via en status som sätts av handläggare för att skicka ut erbjudande ("Erbjudande skickat" i detta exempel).
    • Förvald meddelandemall på statusen
    • Kompletteras med tre ytterligare statusar för att hantera accepterat, avböjt och upphört erbjudande.
  • Skickas via meddelandefunktionen
  • Använder standardnotifieringar för status och meddelande
  • Tidsbegränsning på hur länge ett erbjudande är giltigt (i dagar)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa