Bygglov - Ansökan om slutbesked

Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked. Därför måste du ansöka om ett slutbesked från Malmö stad.

I ditt startbesked står det vilka handlingar du ska lämna in när du lämnar in din ansökan om slutbesked.

Läs mer om bygglovsprocessen

Ansökan om slutbesked kan göras av

  • dig som sökande
  • kontaktperson (ombud)
  • kontrollansvarig.

Vad händer när du har skickat in ansökan om slutbesked?

Vi kommer att gå igenom de handlingar du har lämnat in och då göra bedömningen om vi kan medge slutbesked och om byggnaden eller byggnadsdelen kan börja användas. Om vi saknar något för slutbesked kommer vi att höra av oss till dig.

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten