Bygglov, marklov, rivningslov och anmälan - Komplettera ditt ärende

I denna tjänst kan du komplettera ditt byggärende samt lämna intyg och protokoll inför slutsamråd.

Det kan krävas att du kompletterar dina handlingar mer än en gång under handläggningstiden

Stadsarkitektavdelningen kan be dig att komplettera med fler handlingar och/eller revidera redan bifogade handlingar. Det är handläggaren som avgör vilka handlingar som krävs och vad dessa ska innehålla för att vara korrekta underlag inför beslut. Om det krävs kompletteringar och/eller revideringar får du information om detta från handläggaren.

Läs mer om processen för lov och teknisk anmälan

Vem kan komplettera?

För att kunna använda tjänsten ska du vara registrerad i ärendet som någon av följande roller:

  • sökande
  • medsökande
  • kontaktperson
  • kontrollansvarig
  • byggherre
  • arkitekt

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten