Bygglov, marklov och rivningslov - Lämna svar vid grannehörande (privatperson)

Har du fått brev där vi ger dig möjlighet att lämna synpunkter på de åtgärder som din grannes lovansökan gäller? Då kan du använda denna tjänst för att lämna in ditt svar till oss.

Du ges möjlighet att lämna synpunkter eftersom åtgärden som din granne vill göra

  • strider mot gällande detaljplan
  • ligger utanför detaljplanelagt område eller
  • på annat sätt förutsätter ett grannehörande.

I tjänsten hittar du grannehörandet vi har skickat ut till dig tillsammans med tillhörande handlingar som visar den tänkta åtgärden.

Läs mer om processen för lov och teknisk anmälan

Komplettering av svar

Om du vill komplettera ett svar som du redan skickat in ska du kontakta sbk.komplettering@malmo.se inom den angivna svarstiden.

Vad händer när du har skickat in ditt svar?

När tiden för grannehörandet gått ut kommer handläggaren att göra en bedömning utifrån de svar som kommit in och de regler som gäller för den aktuella fastigheten. Handläggaren kommer då att göra ett ställningstagande om det går att bevilja ärendet eller inte.

Kontaktuppgifter

Malmö stad

sbk.komplettering@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten