Bygglov, marklov och rivningslov - Ta del av beslut

Har du som privatperson/fastighetsägare fått brev där vi informerar dig om att vi har beviljat din grannes/boendes lovsansökan? Du kan då använda denna tjänst för att ta del av beslutet och tillhörande handlingar.

Läs om processen för lov och teknisk anmälan

Ta del av beslutet via tjänsten – slipp skicka in delgivningskvitto

Du kan meddela oss via e-tjänsten att du har tagit del av beslutet. Det innebär att du inte behöver delges på annat sätt. Du slipper då skicka in ett delgivningskvitto för att visa att du tagit emot informationen. 

Vem kan använda tjänsten?

För att kunna använda tjänsten ska vi ha bedömt att du är sakägare (berörd av beslutet) och du måste vara registrerad i ärendet som någon av följande roller:

  • fastighetsägare
  • granne

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten