Bygglov och teknisk anmälan - Ny ansökan/anmälan

Du som har e-legitimation kan göra din bygglovsansökan eller tekniska anmälan via e-tjänsten.

Tjänsten ska användas av dig som ska

  • ansöka om permanent eller tidsbegränsat bygglov
  • göra en teknisk anmälan.

Behöver du bygglov?

Inne i tjänsten

När du kommer in i tjänsten ska du:

  1. Först välja eller ange vilken fastighet som berörs.
  2. I nästa steg väljer du vilken åtgärd du planerar att göra (Bygga nytt, bygga till, ändra en befintlig byggnad etcetera).
  3. Därefter kommer du kunna ange om det är ett tidsbegränsat lov du ansöker om.

Information om tidsbegränsat bygglov.

Bilagor – prata med en handläggare på stadsbyggnadskontoret

Vilka handlingar som ska bifogas ett ärende beror på vilken åtgärd du önskar göra. Därför är det bra om du innan ansökan/anmälan tar kontakt med en handläggare på stadsbyggnadskontoret för att reda ut vilka bilagor som är obligatoriska för just dig. 

Om du skickar in din ansökan/anmälan och en handläggare bedömer att det saknas handlingar kommer du bli meddelad om vad som saknas. Du har därefter möjlighet att komplettera ditt ärende. 

Råd och riktlinjer

Tänk på att:

  • Skicka in handlingarna som separata pdf-filer i originalstorlek. Ritningar kan även skickas in i dwg-format. Upplösningskvalitén ska vara minst 400 dpi. Ritningar måste ha en måttangivelse eller skalstock för att kunna granskas digitalt.
  • Namnge pdf/dwg-ritningsfilen så att den stämmer överens med innehållet. Till exempel: "A003_fasader.pdf".
  • Bifoga en handlingsförteckning över alla ritningar och övriga dokument som ingår i din ansökan.

Ansök via blankett

Om du vill kan du skicka in din bygglovsansökan eller tekniska anmälan via blankett istället för att använda e-tjänsten. Det finns även en separat blankett om du vill anmäla installation av braskamin eller annan eldstad. Läs mer information om regler för braskamin, öppen spis och skorsten.

Blanketten med bilagor skickas via e-post till

sbk.nyansokan@malmo.se

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se