Bygglov, marklov och rivningslov - Ta del av beslut (sökande eller kontrollansvarig)

Här kan du ta del av beslut i ditt/dina ärenden. Om du vill se andra händelser i ditt ärende så ska du använda tjänsten: Mina ärenden.

Läs om process för lov och teknisk anmälan

Ta del av beslutet via tjänsten – slipp skicka in ett delgivningskvitto

Du kan meddela oss via tjänsten att du har tagit del av beslutet. Det innebär att du inte behöver delges på annat sätt. Du slipper då skicka in ett delgivningskvitto för att visa att du tagit emot informationen. 

Vem kan använda tjänsten?

För att kunna använda tjänsten ska du vara registrerad i ärendet som någon av följande roller:

  • sökande
  • medsökande
  • kontaktperson
  • kontrollansvarig
  • byggherre
  • arkitekt

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 10

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten