Riksfärdtjänst - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Ansök om riksfärdtjänst för resa till en ort utanför Skåne. Riksfärdtjänst beviljas dig som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder har fördyrade resekostnader eller inte kan resa med tåg, flyg eller båt på egen hand.

Om du blir beviljad riksfärdtjänst skickar vi per post hem ett resetillstånd med bokningsnummer och instruktion om hur resan bokas.

Det vanligaste färdsättet som beviljas är tåg i andra klass med ledsagare. Kommunen har ingen skyldighet att anordna resan och du ansvarar själv för att anordna en ledsagare.

Följande gäller:

  • Resan ska avse rekreation (vila, avkoppling), fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. 
  • Din skriftliga ansökan lämnar du in senast 20 arbetsdagar innan önskat avresedatum. Notera att ansökningstiden är längre än 20 arbetsdagar inför storhelger.
  • Riksfärdtjänsten kan inte beviljas om du ska resa till arbete, studier eller sjukvård eller om det är någon annan myndighet som står för din reskostnad. 
  • Vid behov kan medicinsk utlåtande begäras in.

Mer information om riksfärdtjänst

Ansökan skickas till:

Malmö stad
Serviceresor
205 80 Malmö

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa