God man eller förvaltare - Anmäl om du vet någon i behov av hjälp

Via tjänsten kan du anmäla in behov av en god man eller förvaltare för en annan person som inte är närstående till dig. 

Du ska anmälan via tjänsten om du till exempel är

  • personens biståndshandläggare, socialsekreterare eller annan tjänsteman på myndighet
  • personens kusin
  • personens vän, granne eller annan medmänniska.

I anmälan ska du bifoga

  • läkarintyg för godmanskap/förvaltarskap (blankett från socialstyrelsen HSLF-FS 2018:54 bilaga 2) alternativt förvaltarskap (socialstyrelsen blankett HSLF-FS 2018:54 bilaga 3).
  • social utredning utfärdad av socialtjänsten eller sjukvården. Om en sådan inte finns kan du också lämna samma information via denna e-tjänst.

Läkarintyg är särskilt viktigt om huvudmannen inte förstår vad saken gäller eller om det handlar om behov av en förvaltare.

Information om vad en god man eller förvaltare kan hjälpa till med

Har du själv eller en närstående behov av god man eller förvaltare?

Kontakta Tingsrätten om du själv vill ansöka om en god man eller förvaltare eller till en närstående (make, maka, sambo eller närstående, till exempel förälder, barn och syskon). Du ska alltså inte göra en anmälan via denna e-tjänst eller blankett.

Malmö tingsrätts blanketter

Anmäl via e-tjänst

Du kan själv välja om du vill använda personlig e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. Om du väljer att logga in med e-legitimation hämtas dina uppgifter från skatteverket. Genom att logga in med e-legitimation kommer du också kunna spara ditt ärende och gå tillbaka till det via Mina sidor när du önskar. Du kommer också kunna följa ditt ärende efter att det har skickats in via Mina sidor.

Anmäl via blankett

Tänk på att fylla i blanketten detaljerat och svara på alla frågor. För att påskynda handläggningen är det också bra om du också skickar in ett läkarintyg och en social utredning (om det finns). I blanketten ber vi annars om information som finns i en social utredning.

Anmälan med bilagor skickas till

Enheten för överförmyndarärenden
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa