Ekonomiskt bistånd - Ansökan om fortsatt stöd - Sundance mockup

Den här tjänsten kräver inloggning

Den här sidan är till för dig som redan har kontakt med en socialsekreterare om ekonomiskt bistånd och vill ansöka om fortsatt stöd. För att ansöka klickar du på den gröna knappen med texten "Starta e-tjänsten".

Om du inte redan har kontakt med en socialsekreterare kan du inte använda denna e-tjänst, utan ska istället göra en nyansökan (hur en nyansökan går till kan du se här (ett nytt fönster öppnas). 

Du måste vara folkbokförd i Malmö stad för att kunna använda denna e-tjänst.

Kontaktuppgifter

Sven Medin

Sven.Medin@Malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa