Förhandsbesked, villkorsbesked, underhandsförfrågan - Ansökan

Ansök om förhandsbesked eller gör en underhandsförfrågan för att ta reda på om din tänka bygg-, mark- eller rivningsåtgärd är möjlig.

När du kommer in i tjänsten ska du:

  1. Först välja eller ange vilken fastighet som berörs.
  2. I nästa steg väljer du att ansöka om förhandsbesked eller göra en underhandsförfrågan.

Förhandsbesked

Förhandsbeskedet prövar om det överhuvudtaget är lämpligt att bygga på platsen. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet är det lättare om du har ett positivt förhandsbesked. Ett positivt besked betyder inte att din kommande bygglovsansökan/anmälan kommer att godkännas.

Tänk på att du kommer att behöva betala en avgift för handläggningen av din ansökan.

Villkorsbesked

I villkorsbeskedet redogör kommunen i förväg för vilka villkor som kan komma att gälla i ett bygglov. Tänk på att du kommer att behöva betala en avgift för handläggningen av din ansökan.

Underhandsförfrågan och underhandsbesked

En underhandsförfrågan är kostnadsfri och lämnas också in innan du ansöker om exempelvis bygglov. I förfrågan förklara du vad det är du vill bygga och bifogar enklare handlingar/ritningar som visar vad du har tänkt dig. Därefter får du ett underhandsbesked från en handläggare som gjort en första bedömning om ditt projekt är möjligt.

Läs mer om processen för lov och teknisk anmälan.

Följande behövs för e-tjänsten