Marklov och rivningslov - Ny ansökan

Via tjänsten ansöker du om marklov eller rivningslov.

Inne i tjänsten

När du kommer in i tjänsten ska du:

  1. Först välja eller ange vilken fastighet det berör.
  2. I nästa steg väljer du om det är rivningslov eller marklov du vill göra.

Bilagor – prata med en handläggare på stadsbyggnadskontoret

Vilka handlingar som ska bifogas ett ärende beror på vilken åtgärd du önskar göra. Därför är det bra om du innan ansökan tar kontakt med en handläggare på stadsbyggnadskontoret för att reda ut vilka bilagor som är obligatoriska för just dig. 

Om du skickar in din ansökan och en handläggare bedömer att det saknas handlingar kommer du bli meddelad om vad som saknas. Du har därefter möjlighet att komplettera ditt ärende. 

Råd och riktlinjer

Tänk på att:

  • Skicka in handlingarna som separata pdf-filer i originalstorlek. Ritningar kan även skickas in i dwg-format. Upplösningskvalitén ska vara minst 400 dpi. Ritningar måste ha en måttangivelse eller skalstock för att kunna granskas digitalt.
  • Namnge pdf/dwg-ritningsfilen så att den stämmer överens med innehållet. Till exempel: "A003_fasader.pdf".
  • Bifoga en handlingsförteckning över alla ritningar och övriga dokument som ingår i din ansökan.

Marklov

Inom ett område med detaljplan behöver du ofta marklov för att förändra marknivån på fastigheten, så kallad schaktning. Ibland kan du behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog.

Mer information om när du behöver ansöka om ett marklov hittar du på sidan Markarbeten och schaktning.

Rivningsåtgärd

Inom ett område med detaljplan behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. När det inte krävs rivningslov behöver du oftast lämna in en teknisk anmälan.

Mer information om rivningsåtgärder och när ett rivningslov behövs.

Ansök via blankett

Om du vill kan du skicka in din ansökan om marklov eller rivningslov via blankett istället för att använda e-tjänsten. 

Blanketten med bilagor skickas via e-post till

sbk.nyansokan@malmo.se

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten