Särskilt stöd för fristående kulturorganisationer i Malmö i samband med corona-pandemin - Ansökan

Stödet är till för att motverka de negativa effekterna av corona-pandemin och ska bidra till att fria kulturaktörer kan upprätthålla och fortsätta sin verksamhet i Malmö.

Ansökt belopp är högst 250 000 kr.

Sista ansökningsdag är 18 juni.

Vilka kan få stöd?

 • Professionellt verksamma kulturorganisationer som genom verksamhet och organisation har en lokal förankring i Malmö.

 • Registrerade juridiska personer med organisationsnummer, i form av ideell förening, ekonomisk förening, stiftelse, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Även personer som bedriver enskild näringsverksamhet med f-skattsedel kan få stöd.

Enskilda kulturutövare hänvisas i första hand till att söka arbetsstipendium.

Vad kan man få stöd för?

 • Stödet gäller verksamhet i Malmö under andra halvåret 2020.

 • Stödet avser anpassning eller omställning av verksamheten, med sikte på långsiktig hållbarhet.

 • Den sökande ska visa att behovet av extra stöd uppstått på grund av corona-pandemin och att det inte kan täckas på annat sätt. Det kan exempelvis gälla bortfall av intäkter eller ökade kostnader på grund av inställda eller framflyttade arrangemang.

 • Stödet är ett komplement till andra former av stöd och kostnadslättnader på lokal, regional och statlig nivå. Den sökande ska vidta rimliga åtgärder för att minska sina kostnader och ska aktivt ta till vara möjligheterna att söka annat stöd.

Vad prioriteras?

 • Kulturorganisationer av betydelse för den organisatoriska och konstnärliga infrastrukturen inom olika konstområden och som:

  • har förutsättningar att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet

  • utgör viktiga resurser för publik och/eller kulturutövare i Malmö

  • har hög professionell och konstnärlig kvalitet

 • Verksamhet för barn och unga uppmärksammas särskilt.

Mer information om särskilt stöd och vilka ansökningar som prioriteras. (länk till malmo.se)

Beslut om stipendiater fattas i preliminärt i början på juli.

Ladda ner en PDF-översikt

För att ladda ner en PDF-översikt över ansökan, klicka på Hämta blankett. Denna PDF är endast ett arbetsdokument och kan inte användas för att ansöka.

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er utan varning efter 30 minuters inaktivitet. Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en ansökan?

Om ni har sparat en påbörjad ansökan i e-tjänsten hittar ni den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Att den som ansöker företräder en kulturorganisation i Malmö
 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa