Grundskola - Ansökan om plats eller skolbyte

I tjänsten kan du ansöka om plats eller skolbyte till kommunala grundskolor i Malmö stad. Du kan välja minst 1 och max 7 grundskolor som önskemål.

Ansökningar eller ändringar i ansökningen som inkommer efter sista ansökningsdagen kommer inte att hanteras.

Information om att söka till förskoleklass eller årskurs 7 samt ansökningsperioder

Information om skolbyte och inflyttning samt ansökningsperioder

I tjänsten kan du

  • ansöka om plats i förskoleklass eller årskurs 7 under den ordinarie ansökningsperioden i januari varje år
  • ansöka om skolbyte i samband med flytt till ny adress (bostadskontrakt till nya adressen ska bifogas)
  • ansöka om skolbyte under skolbytesperioderna inför kommande termin
  • se dina pågående ansökningar
  • göra ändringar i din ansökan
  • dra tillbaka din ansökan
  • besvara erbjudande om skolplats (Obs! Gäller endast vid ansökan om skolbyte från en fristående skola till en kommunal eller ansökan om skolbyte vid flytt inom Malmö eller om du ansökt om skolbyte mellan två kommunala skolor under skolbytesperioderna inför kommande termin).

Samtliga vårdnadshavare måste godkänna ansökan

Tänk på att samtliga vårdnadshavare måste godkänna ansökan om plats, skolbyte eller de ändringar som eventuellt görs i ansökan för att ansökan ska vara giltig och behandlas.

Om du vill att barnet ska gå om eller hoppa över en årskurs

Om du ansöker om skolplats till en annan årskurs än barn födda samma år ska du skicka in ett beslut eller intyg som styrker din ansökan till årskursen till skolplaceringsenheten. Annars placeras ditt barn i samma årskurs som barn födda samma år.

Ansökan via blankett

Du ska ansöka via blankett om

  • du eller ditt barn har skyddad identitet
  • du inte kommer flytta till Malmö (ansöker du via e-tjänst kommer vi efterfråga bostadskontrakt)
  • du eller ditt barn har tillfälligt personnummer.

Du ska skicka in blanketten i original via post – vi tar inte emot blanketter i form av skärmdumpar eller bifogade filer via e-post. Samtliga vårdnadshavare ska underteckna ansökan.

Skicka in blanketten
och eventuella bilagor till

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se