Grundskola - Söka skola (förskoleklass eller årskurs 7)

I tjänsten Mitt skolval kan du ansöka om plats i förskoleklass eller årskurs 7 under perioden för Söka skola i januari varje år. 

Du kan ansöka till kommunala grundskolor i Malmö stad samt till fem av Malmös fristående skolor. Du kan välja minst 1 och max 7 grundskolor som önskemål. 

Tjänsten kan användas av dig vars barn 

 • är folkbokfört i Malmö och ska börja förskoleklass till höstterminen (samma år då barnet fyller 6 år)
 • idag går i årskurs 6 på en skola i Malmö där årskurs 7 inte finns.

Mer information om söka skola

Ansökan om tidigare start i förskoleklass - samma år då barnet fyller 5 år

Ansökan om uppskjuten skolplikt - endast vid särskilda skäl, till exempel funktionsnedsättning

I tjänsten kan du

 • ansöka om plats i förskoleklass eller årskurs 7
 • se dina pågående ansökningar
 • göra ändringar i din ansökan fram tills sista dagen för ansökningsperioden
 • dra tillbaka din ansökan
 • se beslut om skolplacering.

Instruktioner för e-tjänsten Mitt skolval

Samtliga vårdnadshavare måste godkänna ansökan

Tänk på att samtliga vårdnadshavare måste godkänna ansökan eller de ändringar som eventuellt görs i ansökan för att ansökan ska vara giltig och behandlas.

I e-tjänsten kan du tacka nej till skolplats eller ändra din ansökan innan ansökningsperioden är över. Du klickar då in på det aktuella barnet och väljer "Avstå skolplacering" eller "Ändra ansökan" beroende på vad du vill göra. Tackar du nej till platsen genom att avstå skolplacering behöver du ange var ditt barn kommer gå i skolan till hösten.

Tänk på att du bara kan tacka nej  eller ändra din ansökan i e-tjänsten under perioden för Söka skola. Vill du till exempel tacka nej till en plats efter att du fått beslut om skolplacering gör du det via mejl eller blankett.

Du behöver tacka nej till plats i förskoleklass eller årskurs 7 om du fått en skolplacering i en annan kommun eller på en fristående skola som inte är sökbar under Söka skola. När du tackar nej ska du samtidigt meddela anledningen till att du vill avstå platsen.

Tacka nej till platsen genom att mejla malmostad@malmo.se om du vid ett tidigare tillfälle har styrkt din e-postadress i samband med att du skickade in ansökan via e-tjänsten eller blankett. Båda vårdnadshavarna ska mejla sitt svar från sina respektive e-postadresser.

Du kan också tacka nej till platsen via blankett som du laddar ner genom att klicka på Hämta blankett. Samtliga vårdnadshavare ska underteckna blanketten.

Ansökan vid flytt eller från annan kommun

Om barnet ska flytta till en ny adress inom Malmö kan du skicka in kopia på det nya bostads- eller hyreskontraktet tillsammans med din ansökan om skolplats. Vi kan då utgå från den nya adressen i samband med handläggningen av din ansökan, exempelvis när vi räknar ut relativ närhet mellan hem och skola.

För att det ska vara möjligt att utgå från den nya adressen krävs att det finns en fullständig adress inklusive postnummer. Ska ni flytta till en nybyggd bostad längre fram i tiden är det därför inte alltid möjligt att utgå från den nya adressen.

Mejla till malmostad@malmo.se senast den 1 februari 2023 och meddela att ni vill delta i Söka skola om ni

 • planerar att flytta till Malmö mellan den 1 januari 2023 och 13 juni 2024
 • bor kvar i nuvarande hemkommunen men vill ha skolplats i Malmö.

Ni kommer då att bjudas in till e-tjänsten och kan därefter söka plats under ansökningsperioden.

Tänk på att
Efter den 1 februari är det för sent att delta i den ordinarie Söka skola-perioden inför förskoleklass. Skickar du in ansökan efter 1 februari så hanteras den istället under juli månad och du kommer att få beslut i slutet av juli.

Skyddad identitet eller tillfälligt personnummer

Du ska ansöka via blankett om

 • du eller ditt barn har skyddad identitet
 • du eller ditt barn har tillfälligt personnummer.

Samtliga vårdnadshavare ska underteckna ansökan.

Skicka in blanketter
och eventuella bilagor till

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Du ska skicka in blanketter i original via post – vi tar inte emot blanketter i form av skärmdumpar eller bifogade filer via e-post.

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation