Biocider - Underrättelse om yrkesmässig användning

När du planerar att använda biocider för att bekämpa råttor eller insekter på allmän plats och som yrkesmässig användare måste du underrätta miljöförvaltningen. Oavsett om det gäller bekämpning inomhus eller utomhus.

Bifoga följande till blanketten:

  • Kopia på informationsanslag
  • Kopia på användningstillstånd för den personal som ska utföra spridningen
  • Karta eller beskrivning av spridningsområdet.

Mer information om vad du måste tänka på när du använder biocider

I fylld blankett skickas till miljöförvaltningen senast i samband med spridningen eller omedelbart efteråt.

Blanketten skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller e-posta den till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen, Malmö stad

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se