Trafikanordningsplan - Ansökan, registrerade användare

Denna e-tjänst är för dig som är registrerad användare hos fastighets- och gatukontoret.

Observera att trafikanordningsplan måste ansökas 15 arbetsdagar innan den ska påbörjas. Handläggningstiden på 15 dagar räknas från den tidpunkt då ansökans bedöms som komplett. 

Genom att vara registrerad användare blir det enklare för dig som i din verksamhet återkommande behöver upprätta Trafikanordningsplaner (TA-planer).

Via tjänsten kan du:

  • Enkelt kommunicera med gatukontorets handläggare och få en överblick över ditt ärende.
  • Komplettera, ansöka om tidsförlängning och uppdatera ärendet med nya dokument.

För att bli registrerad användare måste du kontakta Fastighets- och gatukontorets handläggare.

Ansökan för ej registrerade användare

En ansökan med TA-plan ska:

  • innehålla en tydlig beskrivning av arbetsplatsen och dess planerade avstängningar/trafikanordningar
  • visa hur stor avstängningen är samt kvarvarande yta av gata och/eller gång- och cykelbana
  • innehålla en karta eller ritning med måttangivelser och referenspunkter till fastigheter eller gatukorsningar
  • ange utmärkningar och skyddsanordningar som kommer att användas
  • visa på hur trafikanterna kommer påverkas.

Mer information om TA-planer - vad som gäller och när de ska upprättas

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret

kundservice.fgk@malmo.se

020-34 45 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden

kundservice.fgk@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Registrerad användare hos fastighet- och gatukontoret