Skola24 för grundskola och fritidshem - Inlogg och beställ användarkonto

Om ditt barn blir sjukt bör du anmäla frånvaron till skolan eller fritidshemmet före klockan 8.00. Du kan anmäla antingen via telefon eller vår e-tjänst Skola24. När fritidshemmet har avvikande öppettider som till exempel under lov kan du lägga in barnets närvaro på de dagarna det gäller.​

Vill du anmäla via telefon? Här hittar du alla nummer.

I e-tjänsten Skola24 kan du

  1. se ditt barns frånvaro
  2. ”Attestera” frånvaron och meddela skolan att du har sett ditt barns frånvaro
  3. göra sjukanmälan för hel dag eller del av dag.

Om barnet går på fritidshem kan du också

  1. registrera och visa schema
  2. ange tillfälliga ändringar i schemat
  3. registrera godkända hämtare.

Mer information om Skola24

Skaffa användarkonto Skola24

För att använda Skola24 på webben eller i mobilen måste du som vårdnadshavare/förälder ha ett användarkonto. Kontot är personligt, det vill säga varje vårdnadshavare måste ansöka om ett eget konto. Kontot beställer du via ansökningsblanketten under Hämta blankett. Lämna ansökan direkt till ditt barns skola.

När ditt Skola24-konto är registrerat får du ett mejl med en aktiveringskod. Med hjälp av aktiveringskoden skapar du ditt eget konto och väljer ditt personliga användarnamn och lösenord. Sedan kan du börja använda Skola24. Observera att du själv ansvarar för att din personliga e-postadress och att ditt användarnamn/lösenord/aktiveringskod till Skola24 inte lämnas ut till obehöriga.

Kontaktuppgifter

Grundskoleförvaltningen

grundskola@malmo.se

040-34 90 90

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Användarkonto i Skola24