Påträffande av förorening - Underrättelse

Den som äger eller brukar en fastighet ska genast underrätta miljöförvaltningen om en förorening påträffas.

För handläggningen tar miljöförvaltningen ut en avgift enligt Malmö stads taxa enligt miljöbalken.

Kontakta gärna miljöförvaltningen, enheten för mark och vatten, om något är oklart.

Mer information om miljöförvaltningens tillsyn gällande föroreningar.

Blanketten skickas till

Miljöförvaltningen 205 80 Malmö

eller via e-post till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se