Inkomstanmälan för förskola, fritidshem eller familjedaghem

För att få rätt månadsavgift för förskola, familjedaghem (pedagogisk omsorg) eller fritidshem behöver du göra en inkomstanmälan. Avgiften beräknas sedan genom att lägga ihop alla skattepliktiga inkomster i ditt hushåll under året och dela summan med tolv. 

Är ni två vuxna i hushållet anmäler båda sin inkomst var för sig. Om du inte gör en inkomstanmälan debiteras automatiskt full avgift enligt regler för maxtaxa.

Tänk på att:

  • Om hushållets verkliga medelinkomst per månad är högre än ni angett i anmälan behöver ni i efterhand betala mellanskillnaden på månadsavgiften.
  • Om hushållets verkliga medelinkomst per månad är lägre än i anmälan kommer ni få tillbaka mellanskillnaden på månadsavgiften.

Det är viktigt att göra en ny inkomstanmälan så fort hushållets medelinkomst ändras, till exempel om någon i hushållet blir arbetslös eller får högre lön. Inkomsten kan ändras max två månader bakåt. Om du ändrar inkomsten max två månader bakåt kommer din månadsavgift regleras i nästa faktura.

Om familjesituationen ändras, till exempel om du flyttar ihop med någon eller separerar, så kan det förändra hushållets sammanlagda medelinkomst och därmed påverka månadsavgiften. Därför ska du kontakta Malmö stad på 040-34 10 00 eller malmostad@malmo.se och meddela att familjesituationen ändrats.

Gifta som bor på olika adresser får en avgift baserad på bådas medelinkomst. Vid skilsmässa baseras avgiften på bådas medelinkomst tills dess att skilsmässan gått igenom.

Läs mer om allmänna regler för avgifter

Räkna ut din månadsavgift

Så anmäler du din inkomst i e-tjänsten

  1. Starta e-tjänsten och logga in med e-legitimation.
  2. Klicka på "Meny".
  3. Välj "Mina uppgifter".
  4. Scrolla ner till rubriken Inkomstanmälan och klicka på "Ändra".
  5. Fyll i uppgifterna som efterfrågas och skicka in.

Kontaktuppgifter

Debiteringen

debiteringen@malmo.se

040-34 51 35

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden

sef.dataskyddssamordnare@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten