Inkomstanmälan för förskola, fritidshem eller familjedaghem

Här kan du göra din inkomstanmälan om du har barn i förskola, fritidshem eller familjedaghem (dagbarnvårdare).

Om avgifter för plats på förskola, fritidshem eller familjedaghem

Kontaktuppgifter

Debiteringen
debiteringen@malmo.se
040-34 51 35

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden
sef.dataskyddssamordnare@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten