Bygglov, marklov, rivningslov och anmälan - Anmäl in kontrollansvarig

Anmäl in den person som ska vara kontrollansvarig för ditt byggprojekt.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad för uppgiften. Hen ska bland annat arbeta med att ta fram kontrollplan och delta i tekniska samråd och besiktningar.

Om du behöver en kontrollansvarig eller inte beror på hur stor byggnaden/ändringen är och hur komplicerad åtgärden är. Kontakta gärna din handläggare om du känner dig osäker. Har du ingen handläggare än kan du kontakta Malmö stad, så kan de hänvisa dig rätt.

Mer information om kontrollansvarig

Anmäl in kontrollansvarig i samband med ansökan 

Via e-tjänst

Du kan anmäla in kontrollansvarig direkt i e-tjänsten i samband med att du skickar in din ansökan för bygglov, marklov eller rivningslov.

Bygglov och teknisk anmälan - Ny ansökan/anmälan

Marklov och rivningslov - Ny ansökan

Via blankett

Fyll i blanketten och skicka den via e-post till sbk.nyansokan@malmo.se tillsammans med övriga ansökningshandlingar.

Anmäl in kontrollansvarig i ett pågående ärende

Via e-tjänst

Fyll i blanketten och ladda upp den i e-tjänsten "Bygglov, marklov, rivningslov och anmälan - Komplettera ditt ärende". Vill du inte använda blanketten kan du fylla i uppgifterna om kontrollansvarig under "Övriga kommentarer" direkt i e-tjänsten.

Via blankett

Fyll i blanketten och skicka den via e-post till sbk.komplettering@malmo.se.

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se