Kommunala lantmäterimyndigheten - mötesbokning. ULF 2022 TEST

Kommunala lantmäterimyndigheten - rådgivning via e-post, telefon eller möte.   

Vänligen läs nedan på vilket sätt ni enklast kan få svar och hjälp från oss.

Frågor via e-post eller telefon.

Malmö stads kundcenter svarar på allmänna frågor om

  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetsägare
  • Fastighetsstorlek
  • Beställa utdrag ur fastighetsregistret
  • Beställa en förrättningsakt  - beställ direkt via sbk.arkiv@malmlo.se
  • Adress kopplat till en fastighet 

För ovan frågor vänligen kontakta Malmö stad via e-post malmostad@malmo.se eller på telefon 040-34 10 00.

För övriga allmänna frågor om
- Gränser
- Rättigheter t.ex. servitut, ledningsrätter
- Gemensamhetsanläggningar och dess innehåll samt förvaltning
- Tidigare genomförda lantmäteriförrättningar

Rekommenderar vi er att rådfråga oss via e-post sbk.klm@malmo.se eller via telefon 040-34 10 00 mellan klockan 09.00–12.00 på måndag-onsdag & fredag. Mellan dessa tider blir du vidarekopplad till oss på lantmäterimyndigheten. Ringer du utanför telefontid finns möjlighet att lämna ett meddelande till oss via kundcenter och vi återkommer så fort som möjligt.

Boka möte

Gällande förfrågningar av lantmäteriförrättningar eller ärenden av tvistig natur rekommenderar vi er att boka en mötestid eller skicka frågan via e-post så vi kan förbereda ert ärende.

Du är välkommen att boka ett möte med en handläggare på Lantmäterimyndigheten via E-tjänsten. Mötet genomförs då digitalt via Microsoft Teams men om det finns behov kan mötet även ske på myndighetens kontor.

Vid bokningen vill vi att du lämnar en kort sammanfattning vad ditt ärende gäller och om möjligt bifoga kartor/ritningar. Efter bokningen är genomförd får du en bekräftelse via e-post på att din mötesförfrågan skickats. Kort därefter får Ni ytterligare ett mejl med en möteslänk som används vid den avtalade tiden.

Väl mött 

Mvh 

Lantmäterimyndigheten Malmö stad


Lantmäterimyndigheten - Malmö stad (malmo.se)

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad på nummer 040-34 10 00.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa