In- och utfart - Ansökan (NY test)

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du ansöka om att fasa kantstenen vid en befintlig eller vid en ny in- och utfart till din fastighet. Malmö stad beviljar tre till fem meter fasning.

Du ska inte skicka in en separat ansökan om tillstånd om du har ett pågående bygglovsärende, till exempel gällande nybyggnation av en fastighet. Ansökan om in- och utfart kommer då hanteras inom bygglovsärendet. 

Läs mer information om in- och utfart innan du ansöker

Du ska ange följande uppgifter i e-tjänsten:

  • Fastighetsbeteckning och adress för den fastighet där du vill anlägga eller ändra en in- och utfart
  • Utförlig beskrivning av ditt ärende
  • Fullständiga kontaktuppgifter

Bifoga handlingar

Du ska bifoga följande handlingar till din ansökan:

  • Måttangiven skiss eller ett foto över hur platsen ser ut idag med de förändringar du önskar göra.
  • Dokument som styrker att du är ägare till fastigheten.

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniskanamnden@malmo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa