Boendeparkering - Ansökan för tjänstebil, lätt lastbil, motorcykel, utländskt fordon eller tillfälligt parkeringsbehov

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du ansöka om boendeparkering för tjänstebil, lätt lastbil, motorcykel, utländskt fordon och tillfälligt parkeringsbehov för studier eller arbete. Har du en personbil registrerad på ditt namn ska du ansöka genom vår andra e-tjänst för boendeparkering.

Mer information om boendeparkering

Kontrollera om du bor på en giltig adress för boendeparkering

Boendeparkering - Ansökan för personbil

Villkor för boendeparkering

Beroende på fordon eller form av tillstånd finns det särskilda villkor du måste uppfylla för att få boendeparkering.

För att kunna ansöka om boendeparkering för lätt lastbil eller motorcykel behöver du:

  • Vara folkbokförd på en adress inom ett boendeparkeringsområde.
  • Ditt fordonet får inte väga över 3,5 ton.

För att kunna ansöka om boendeparkering för din tjänstebil behöver du:

  • Vara folkbokförd på en adress inom ett boendeparkeringsområde.
  • Bekräfta att du får använda det förmånsbeskattade fordonet av din arbetsgivare eller som egenföretagare bekräfta att du är firmatecknare för det företag som bilen är registrerad på.

För att kunna ansöka om boendeparkering med ett utländskt fordon behöver du:

  • Vara folkbokförd på en adress inom ett boendeparkeringsområde.
  • Bekräfta fordonets ursprungsland och vem som är ägare av fordonet

Om du bor tillfälligt i Malmö för studier och arbete kan du ansöka om ett tillfälligt boendeparkering i minst tre månader och max ett år innan du behöver ansöka igen.

För att kunna ansöka om tidsbegränsad boendeparkering behöver du:

  • Bo tillfälligt i ett boendeparkeringsområde.
  • Ange vilken tidsperiod med start- och slutdatum du behöver boendeparkering.
  • Intyga att du är tillfällig studerade eller arbetande i Malmö.

Om du inte har e-legitimation

Kontakta fastighets- och gatukontoret via telefonnummer 341450 för att påbörja din boendeparkeringsansökan om du inte har e-legitimation. Telefontider: vardagar kl. 9.30 11.30.

Skyddade personuppgifter?

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället fastighets- och gatukontoret via telefonnummer 020-34 45 00. Telefontider: vardagar kl. 9.30 11.30.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa