Test - Ansökan om mottagande i grundsärskolan

Den här tjänsten kräver inloggning

I grundsärskola går elever som har behov av skolformen enligt en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Grundsärskolans klasser är mindre och erbjuder stöd på den nivå där eleverna befinner sig. Inom grundsärskolan finns också träningsskolan för den grupp av elever som har störst behov av stöd.

Denna e-tjänst avser ansökan till grundskola där elev redan genomgått utredning och har gått på informationsmöte med särskolesamordnare.

Här kan du läsa mer om grundsärskola i Malmö Stad Grundsärskola - Malmö stad (malmo.se)

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter kan inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället den skola där ditt barn är inskrivet.

You cannot use this e-service if you have protected personal data. Information handed to this e-service can be treated as public information. Therefore it is not possible to grant full protection from unauthorized insight. Instead, please contact the school where your child is registered.

 

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa