Processtöd - Ansökan

Denna e-tjänst vänder till icke vinstdrivande organisation eller förening i Malmö som vill söka projektbidrag för praktikprojekt från arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF). Projektet ska drivas sommaren 2021 utöver ordinarie verksamhet riktat mot ungdomar i åldern 16–19 år. 

ASF erbjuder Malmöbor 16–19 år fyra veckors betald praktik under sommaren under namnet Ung i sommar. Ansökan till Ung i sommar är öppen cirka en månad under vårterminen och platserna lottas ut till de som sökt. 

Innan din organisation ansöker

Innan påbörjad ansökan ska dialog förts med Ung i sommar om upplägg på praktiken. Beslut ska ha tagits av ansvarig chef tillsammans med medarbetare på Ung i sommar om att gå vidare med ansökan. Har du ännu inte varit i kontakt med Ung i sommar så ber vi er att kontakta oss:

Telefon: 040-34 23 23
Telefontider: Måndag–fredag klockan 10.00–12.00
E-post: ungisommar@malmo.se

Innan du påbörjar ansökan behöver du även gå igenom följande information: 

 • Malmö stads regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor 

 • Så får barn och ungdomar arbeta  

Villkor för ansökan

 • Ansökan ska vara på svenska.
 • Ansökan får inte innehålla felaktiga uppgifter.
 • Det är organisationens styrelse som ansvarar för ansökan.
 • Endast organisationens firmatecknare kan ansöka. Det är också firmatecknarens kontaktuppgifter som kommer användas för att kontakta er vid frågor om er ansökan och för att skicka ut beslut om bidragsfördelning. Tänk på att uppge en e-postadress som ni läser regelbundet.
 • Malmö stad kan inte ta emot ansökan på annat sätt än via e-tjänsten. Om du saknar e-legitimation kan du kontakta Ung i sommars handläggare.
 • Alla ekonomiska uppgifter och bifogade underlag ska gälla organisationens lokala verksamhet, inte verksamhet eller organisation på nationell nivå.
 • Ung i sommar handlägger endast fullständiga ansökningar.

Bilagor som ska bifogas i del 4 av ansökan:

 • Föreningens stadgar 

 • Årsmötesprotokoll (underskrivet) 

 • Konstituerande årsmötesprotokoll (underskrivet) 

 • Verksamhetsberättelse - föregående år 

 • Verksamhetsplan för nästa år 

 • Budget (prel) för nästa år 

 • Balans- och resultaträkning- föregående år 

 • Revisionsberättelse – godkänd på årsmöte – undertecknad 

Utdrag från belastningsregistret

Organisationen måste begära ett utdrag från belastningsregistret. Det gör ni via polisens hemsida

Bra att veta

Spara och överlåt ärenden

På Mina sidor kan du också överlåta sparande ärenden till någon annan. Klicka på Överlåt ärende och fyll i uppgifterna. Om du inte fyller i e-postadress eller mobilnummer kan personen hitta det överlåtna ärendet genom att logga in på Mina sidor.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Organisationsnummer
 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa