Grundskola - Ansökan om modersmålsundervisning TEST

Den här tjänsten kräver inloggning

Har du ett av de nationella minoritetsspråken som modersmål kan du ansöka om modersmålsundervisning även när barnet går i förskoleklass.

Information om modersmålsundervisning i grundskolan

Tänk på att

  • modersmålsundervisning gäller för ett språk per elev
  • modersmålsundervisningen sker i anvisad grupp, vilket kan vara på annan skola än hemskolan
  • modersmålsundervisningen är frivillig, men närvaroplikt gäller (all frånvaro registreras i kommunens frånvarosystem).

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället den skola där ditt barn är inskrivet.

"If you have protected personal data, please be cautious when using this e-service. Information handed to this e-service can be treated as public information. Therefore it is not possible to grant full protection from unauthorized insight. Instead, please contact the school where your child is registered.

Kontaktuppgifter

Språkcentralen
sprakcentralen@malmo.se
040-34 31 10

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa